Ook beschikbaar in het: Engels

Sigrid Sijthoff: oprichter Kick your Habits

 

 

 

 ‘Omdat ik het leuke mensen vind’ is mijn beste antwoord als mensen mij vragen waarom ik in 2011 mede-oprichter was van Kick your Habits en de huisartsgeneeskunde vaarwel zei. Ik merkte als huisarts vaak hoe een slechte gewoonte/verslaving een belangrijke factor was bij veel problemen. Daar wat aan doen leek mij zinvoller dan me te concentreren op het nieuwste hoge bloeddrukmedicijn. En leuker: voor mij heeft de ‘verslaafde’ iets ontroerends. Vaak mensen die heel gevoelig zijn, die worstelen met de eisen en verwachtingen van onze maakbare samenleving. Kwetsbaar zijn mag niet; stoer, sterk en mooi is de mantra. Dan is een drankje of wat, blowen, eten, snuiven welkome troost of ‘maatje’. Helaas kunnen die ‘instant oplossingen’ de baas over je worden.

 

 

 

 Wat mij telkens weer opvalt in onze behandelingen, is hoe sterk en hoe snel het leven van iemand ten goede verandert als je aan de slag gaat om je slechte gewoonte/verslaving te vervangen door vreugdevollere gewoontes. -en dat een beetje volhoudt.. 😉

 

 

 

 Wij spreken liever over ‘slechte gewoontes’ dan over verslaving. Waarmee wij het probleem niet willen bagatelliseren, maar de nadruk willen leggen op het feit dat verandering kan en dat daarmee zoveel te winnen is.

 

 Ook vind ik dat we een maatschappelijke taak hebben:
Door de macht van de sociale media, door het feit dat ons sociale leven zo gekoppeld is geraakt aan genotmiddelen wordt het steeds gewoner prooi te zijn van niet-zo-goede-gewoontes. Toch blijft het een taboe. Terwijl er tegenwoordig -bijna- niemand meer is zonder ‘bad habits’.

 

 Kick your Habits wil zich inzetten voor een duurzame wereld waar plaats is voor de erkenning dat we als samenleving en Aarde kwetsbaar zijn. Een wereld waar bescheiden, dappere en veerkrachtige mensen wonen.

 

 

 

Sigrid Sijthoff

Sigrid Sijthoff

Oprichter en arts

Cliëntenraad

Als je bij ons in behandeling bent kan je meepraten en meedenken over het beleid. Daarvoor is een cliëntenraad ingesteld.

De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen iedereen die wat te maken krijgt met Sijthoff & Van Empel – Kick your Habits. Dat kunnen zowel (potentiële) cliënten en hun familie zijn, als bezoekers en patiëntenverenigingen.

Regelmatig overlegt de raad met de directie. Er komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de cliënten. Hoe goed worden cliënten behandeld? Zijn er lange wachttijden? Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het scala aan onderwerpen dat aan bod kan komen.

Het doel van de cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad van Sijthoff & Van Empel – Kick your Habits is de cliënt inspraak te geven. Deze moet kunnen meepraten over het beleid. Aandachtspunten zijn hierbij:

  • Bejegening van de cliënt
  • Tijd en aandacht voor de cliënt
  • Veiligheid
  • Privacy
  • Wachttijden
  • Huisvesting

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënt en wil de medezeggenschap van cliënten bevorderen. Doel hierbij is dat de zorgverlening beter wordt afgestemd op hun wensen en behoeften. Een optimale kwaliteit van zorg, zonder wachttijden en met een prettige behandeling.

Cliëntenraad, géén klachtencommissie

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Voor een klacht is er een klachtenprocedure. Die vind je HIER

Ideeën of suggesties? 

Natuurlijk is jouw mening belangrijk. Heb je ideeën of suggesties? De Cliëntenraad nodigt je graag uit om jouw ervaringen te delen. Je kan je mening met de cliëntenraad delen door te mailen naar: clientenraad@kickyourhabitsl.nl