Ook beschikbaar in het: Engels

Disclaimer Kick your Habits

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.sijthoffenvanempel.nl

De informatie op deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Sijthoff & Van Empel besteedt veel aandacht aan deze website. We proberen de informatie zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden. Sijthoff & Van Empel kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website.

Links naar externe websites

Deze website biedt toegang tot andere websites en / of informatiebronnen die worden aangeboden en onderhouden door derden. Sijthoff & Van Empel controleert de inhoud van deze websites niet en kan niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kwaliteit van deze websites.

Vragen via e-mail

E-mails die via deze website naar Sijthoff & Van Empel worden gestuurd, worden zo snel en zo nauwkeurig mogelijk beantwoord. We zullen uw privacykwesties respecteren; alle informatie die door u of ons wordt verstrekt, zal als vertrouwelijk worden behandeld.

Informatie gebruiken

Sijthoff & Van Empel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt. Deze informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Als u de informatie van deze website voor andere doeleinden wilt kopiëren of downloaden, of als u hyperlinks naar onze website wilt maken, heeft u onze uitdrukkelijke toestemming nodig. Hiervoor kun je contact opnemen met Sijthoff & Van Empel. Mocht u onnauwkeurigheden op deze website tegenkomen, dan vragen wij u opnieuw om contact op te nemen met Sijthoff & Van Empel.

Geen advies

De informatie op deze website is niet bedoeld als advies. Sijthoff & Van Empel kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website. Raadpleeg altijd een arts als u zich zorgen maakt over uw gezondheid.

Veranderingen

Sijthoff & Van Empel behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We raden u daarom aan om de website regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn in de verstrekte informatie.