Ook beschikbaar in het: Engels

Kick your Habits in Amsterdam !

 “Elke dag de voornemens te veranderen, maar er niet aan toe komen. Steeds harder voor mezelf, steeds meer drank erin.”
Lees hier de ervaringen van een cliënte die een behandeling van haar verslaving bij ons in Amsterdam heeft afgerond.

verslavingszorg amsterdam

Heb ik hulp bij mijn verslaving nodig? Deze kenmerken wijzen op slechte gewoontes:

  • Je kan geen betrouwbare afspraken met jezelf maken. Je kan misschien een periode niet gebruiken maar het lukt je niet om duurzaam controle te houden over je gebruik. Je hebt het idee dat je de regie over je leven kwijt raakt.
  • Het gebruik neemt een grote plaats in, het zit steeds in je hoofd. Je weet altijd precies hoeveel drank of eten er in huis is. Je wordt zenuwachtig als je geen wiet of sigaretten in huis zijn. Je bent veel bezig met wel of niet gebruiken.
  • Je maakt plannen om je gebruik te controleren of te stoppen. Je probeert het misschien ook maar als het niet lukt laat je ze weer varen. 
  • Je gebruik heeft een negatieve invloed op je leven. Je meldt je vaker ziek of je bent er maar half bij op je werk. Je doet het strikt noodzakelijke maar je komt niet vooruit. Je sport steeds minder, eet minder gezond.
  • Je relaties lijden onder je gebruik. Ruzie met je partner. Minder echt contact met je kinderen. Minder contact met vrienden die niet zo veel gebruiken. Je kan je alleen en leeg voelen als je niet gebruikt.
  • Je probeert je gebruik  te verbergen en je denkt wel eens, heb ik verslavingszorg Amsterdam nodig?

Afhankelijk?

Gebruik van alcohol en middelen is heel gewoon. Mateloosheid op zijn tijd lijkt erbij te horen. Maar waar ligt de grens tussen plezier en afhankelijkheid? Gebruik heeft altijd voor- en nadelen.

Het ene moment denk je dat je een probleem hebt, het volgende moment vind je dat je niet zo streng voor jezelf moet zijn. 

verslavingszorg amsterdam alcoholverslaving

Kan ik het alleen?
Of met hulp van verslavingszorg Amsterdam

We zijn geneigd onze afhankelijkheid te ontkennen. Dat is geen slechte wil, we zien het gewoon niet helder.  Afhankelijkheid gaat gepaard met schaamte, gejok en gedraai tegenover de omgeving en onszelf. Onze omgeving vindt het meestal een moeilijk onderwerp om aan te kaarten. Vaak zijn partners de enige die zich uitspreken. Omdat ze hier alleen in staan wordt dit gemakkelijk afgedaan als gezeur. Verslavingszorg Amsterdam kan hierin helpen. 

We lopen vaak te lang alleen door met een schadelijke gewoonte of verslaving. Het gebruik, maar ook het liegen, de schaamte en de eenzaamheid sluipen er in. Een makkelijk bij te sturen slechte gewoonte kan zich ontwikkelen tot een ernstige afhankelijkheid.

Het probleem lijkt steeds te klein om serieus te nemen. ‘Ik moet het toch zelf kunnen’ . Het middel nog te lekker om te laten. ‘Als ik toch ooit moet minderen of stoppen kan ik het er nu maar beter nog even van nemen’. ‘Je moet eerst de bodem bereiken’ .

Zo erg is het nog niet met mij?

Voor ernstig verslaafden bij wie structuur en steun van de omgeving ontbreekt kan een opname nodig zijn.

Voor de veel grotere groep mensen met meer ‘zucht’ dan hun lief is, maar die gelukkig nog wel midden in het leven staat, is dit meestal niet nodig.

Door de negatieve associatie met ‘verslavingszorg’ en de deprimerende sfeer die rond veel geestelijke gezondheidszorginstellingen hangt, zien veel mensen af van behandeling.

Dat is zonde want het is juist zo belangrijk in een vroeg stadium in te grijpen: ‘zucht’ nestelt zich in onze hersenen en hoe langer het zijn kans krijgt, des te dieper in onze hersenen de patronen van onze slechte gewoontes inslijten. En dat wil je niet..

Waarmee kan je bij ons terecht?

Video’s

Wij hebben onderstaande mooie, informatieve, indringende, grappige filmpjes voor jou verzameld omdat ze je kunnen helpen, troosten en opvrolijken. Weet je zelf nog een mooi filmpje, mail ons dan kunnen wij anderen daar weer een plezier mee doen.

Je hoeft geen ‘bodem’ te bereiken om te profiteren van verandering. Hoe eerder je ingrijpt, hoe makkelijker het is de regie weer in handen te krijgen.