Visie & Missie

Visie
KYH wil mensen leren een waardevol leven te leiden.

Missie
KYH streeft ernaar mensen bij wie verslaving en consumentisme de overhand hebben genomen door inzicht en oefenen controle terug te geven over hun bestaan.