Ook beschikbaar in het: Engels

Klachtenreglement voor cliënten van Kick your Habits

Bij Kick your Habits werken zorgverleners van verschillende disciplines samen. Zij doen dat met plezier, hart voor de zaak en veel up to date kennis. Het belangrijkste is dat u bij ons de door u gestelde doelen bereikt en tevreden bent. Meestal is dat ook zo. Maar wat als u niet tevreden bent.. Het beste kunt u uw klacht direct bespreken met de betreffende zorgverlener. Een gesprek met hem of haar is de eenvoudigste en snelste manier die meestal tot een bevredigende oplossing leidt.

  • Mocht dat niet lukken, nodigen wij u uit om in gesprek te gaan met de directie van Kick your Habits:  Sigrid Sijthoff. Zij wil graag voor u bemiddelen of u helpen en adviseren bij de beste te nemen stappen. Zij is te bereiken via info@kickyourhabits.nl of 020-7370887
  • Als het niet lukt om op deze manieren tot een bevredigende oplossing binnen Kick your Habits te komen, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris buiten Kick your Habits

Externe klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. Dan is het goed om te weten hoe u dat het beste aan ons kunt laten weten, of hoe u een klacht indient. U kunt uw klacht indienen voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U vindt alle informatie op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De geschillencommissie

Kick your Habits is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Als u er na de bemiddeling met de interne en externe klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Daar moeten wij en u ons aan houden, er is geen beroep mogelijk. Zie hiervoor ook https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Aan de klachtenregeling van Kick your Habits zijn geen kosten verbonden.
Aan de afhandeling van een klacht door de geschillencommissie wel.