De hele GGZ heeft per 1 januari 2022 een nieuw declaratiesysteem gekregen, het zorgprestatiemodel (ZPM).

Het idee is om in de GGZ meer gebruik te gaan maken van eenvoudige regels en duidelijke nota’s, met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg.  Ook al levert het ons nu veel extra werk op, we zien het voor 2022 als een goede ontwikkeling, het is veel transparanter voor cliënten, er is een iets lagere administratieve last voor de behandelaren en wij kunnen ook nieuwe onderdelen toevoegen aan behandelingen die wij als zeer waardevol zien, maar voorheen niet werden vergoed.

In het Zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het Zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

  • Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
  • Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft
  • De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u hebt gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.
  • En zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.
  • De kosten van uw behandeling worden bepaald door de duur van uw consult, het beroep van de professional waarmee u dat consult hebt en of het een diagnostiek- of behandelconsult is. Daarnaast kan het zijn dat uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega. Dan brengen wij intercollegiaal overleg in rekening bij de verzekeraar.
  • Het verschil tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult zit in het overleg en de administratieve handelingen. Bij een diagnostiekconsult moeten uitgebreidere verslagen worden geschreven, tests worden uitgewerkt, brieven aan de huisarts worden geschreven en er moet op meerdere momenten overleg zijn in het team. Om de kosten van al deze extra handelingen te kunnen dekken, is het tarief voor een diagnostiekconsult hoger dan dat van een behandelconsult.
  • De hoogte van tarieven zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hier hebben wij geen invloed op.

 

Heeft u vragen, dan adviseren wij u bij uw zorgverzekeraar te informeren wat dit voor u betekent. De zorgverzekeraar is het beste op de hoogte van uw specifieke polis en alle regels omtrent het nieuwe declaratiesysteem ZPM.

zorgprestatiemodel-kick-your-habits

Kick your habits
vandaag nog!

alcoholverslaving-amsterdam-verslavingszorg-afkicken-2

Telefoon

Van 9.00 - 17.00

Amsterdam & Utrecht: 020 - 737 0887

Groningen: 085 - 0477 234 

Adres

AMSTERDAM
Cornelis Krusemanstraat 75b
1075 NJ Amsterdam

UTRECHT
Maliesingel 55
3581 BR Utrecht

GRONINGEN
Kraneweg 87
9718 JL Groningen