Ook beschikbaar in het: Engels

Verwijzing verslaving in Amsterdam of Utrecht

Juist nu is het een goed idee om uw patiënten naar ons te verwijzen! Corona een uitgelezen kans om je gewoontes te verbeteren, het leven een nieuwe glans te geven!!

Wie is bij ons op z’n plaats?

Wij bieden ambulante, persoonlijke en effectieve behandeling voor al diegenen die ‘gewoon’ een gezin, werk, opleiding, leven hebben en in die setting wat aan hun verslavingsprobleem willen doen.

Wij zijn er voor al diegenen die regelmatig op huisartsconsult komen met functionele maagklachten, COPD, hoesten, recidiverende hoofdpijn, chronische slaapproblemen, relatieconflicten, dysthyme klachten, burn out, metabool syndroom of rommelig eetgedrag, waarbij je weet of vermoedt dat een verslavingsprobleem meespeelt.

Wij zijn er voor diegenen die niet voor andere psychische klachten behandeld kunnen worden omdat eerst het verslavingsprobleem onder controle gebracht moet worden. Of bij wie de behandeling wel gestart is maar vastloopt door de verslavingsproblemen.

Wij zijn er voor diegenen die al verschillende verslavingsbehandelingen gehad hebben, die daar een beetje moedeloos van geworden zijn maar die toch echt wat willen veranderen. Wel moet degene nog een goede structuur in het leven hebben,  in de vorm van werk, gezin, vrijwilligerswerk of een opleiding.

De verslaafde medemens waarbij er nog ‘beweeglijkheid in het brein’ zit; interesses, hobby’s, verlangen naar een echte verandering.

ZORGDOMEIN

 

U kunt het handigst verwijzen via Zorgdomein of via het faxen van dit download formulier. Vergeet niet er BGGZ of SGGZ op te zetten!  Anders moeten we u er weer mee lastig vallen. (paarse krokodil?)

(Wij doen erg onze best, maar het lukt ons zelden ‘habitproblematiek’ in de BGGZ op te lossen, met name omdat wij ons met de client ook over de achterliggende oorzaken buigen).

Uw patient moet ook zelf contact met ons opnemen dmv het invullen van het aanmeldformulier.

Voor Amsterdamse en Utrechtse huisartsen: U kunt makkelijk verwijzen via Zorgdomein

Bent u niet aangesloten bij Zorgdomein:
Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van huisarts of specialist nodig. Met ingang van 1-1-2014 stelt de zorgverzekeraar daar de volgende eisen aan:

Op de verwijsbrief moet de volgende specificatie vermeld zijn:

 • Basis- of Specialistische GGZ en (vermoeden van) DSM V diagnose.
 • De verwijsbrief moet al voor de intake in het dossier zitten.     

Om het makkelijker te maken hebben we een format voor een verwijsbrief gemaakt: 

Download format Verwijsbrief

Wij ontvangen de verwijsbrief het liefst per fax. Ons faxnummer is: 020 5248015.

Samenwerking huisarts

We kunnen samenwerken in de consultatieve sfeer of in de nazorg. Er zijn mooie samenwerkingsstructuren denkbaar die een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij de secundaire preventie van terugval. 

Het in duurzame andere banen leiden van slechte gewoontes blijkt een zeer intensieve zaak te zijn, waar je als huisarts weinig tijd voor hebt en wij juist wel. De nazorg -en dus het bestendigen- van dit proces daarentegen is vooral een kwestie van een lange adem en kan in korte consulten plaatsvinden. Als huisarts ben je bij uitstek de expert in het leveren van deze continuïteit van zorg.

Samenwerking psycholoog/psychiater

We kunnen op 2 manieren samenwerken:

 • We behandelen cliënten parallel, verschillende DBC’s. Wij zorgen in overleg dat je cliënten van hun slechte gewoontes afkomen.
 • Wij nemen cliënten van je over en de cliënten keren naar je terug als de gewoontes op orde zijn.

Wat bieden wij?

 • Ambulante, individuele behandeling
 • Basis GGZ en Specialistische GGZ
 • Uitgangspunt: cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering
 • Wij betrekken de omgeving zoveel mogelijk bij de behandeling
 • Focus op het ontwikkelen en versterken van effectieve gewoontes
 • Common sense benadering: bewegen, goed eten, goed slapen, goed leven
 • Gemiddeld nemen wij cliënten een half jaar onder onze hoede
 • Nazorgtraject van een jaar
 • Persoonlijk en betrokken; één behandelaar van intake tot nazorg
 • Vergoed vanuit de basisverzekering

Vergoeding

Als mensen geen restitutiepolis hebben, wordt onze zorg door alle verzekeraars voor 70% vergoed. Wij vragen een eigen bijdrage die neerkomt op ongeveer 10% van de kosten.

Dat doen we op vertrouwen en inkomensafhankelijk, zodat de rijkste schouders de zwaarste lasten dragen. In de praktijk betekent dat een eigen bijdrage van € 120 voor de hele behandeling bij een modaal inkomen. Lagere inkomens € 80 voor de hele behandeling, de hoogste inkomens € 400.

Overleg en verwijzen

Wij overleggen graag, voor de verwijzing of tijdens het traject. Als iemand bij ons niet in de beste handen is kunnen we bespreken wat een andere goede oplossing voor iemand zou kunnen zijn.

Na de intake en aan het eind van het behandelingstraject sturen wij een verslag.

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden door middel van het contactformulier op deze site. 

Nascholing/meer weten?

Wij vinden ‘verslaving’ een oneindig interessant onderwerp, zowel in neurologische, klinische, maatschappelijke als filosofische zin. Graag willen wij er met jou, jouw huisartsengroep, FTO of supervisiegroep over van gedachten wisselen.

Overleg, informatie, verwijzen?