Ook beschikbaar in het: Engels

Uw behandeling bij ons valt onder de verzekerde zorg.
Hoeveel de verzekering betaalt, hangt af van uw polis.
December is ‘verzekeringswisseltijd’. Als u bij ons vanaf januari in behandeling wilt, is het handig om onderstaand even goed te bekijken (en e.e.a te googlen)
Let op: voor de verzekering geldt het moment van de intake als startdatum. Wilt u van verzekering veranderen, zorg dan dat u pas een intake doet na december, anders telt toch uw oude polis.

Restitutiepolis
Wij raden mensen een restitutiepolis /vrije artsenkeuze polis aan. Met deze verzekering wordt ongeveer 100 % vergoed, en wat de verzekeraars niet vergoeden, verhalen wij niet op u. Via een zogeheten acte van sessie handelen wij de betaling af met de verzekeraar, de rekening komt niet in eerste instantie naar u.
Zoals onlangs nog op nu.nl beschreven, kost deze polis u per maand een paar euro extra. U bent dan voor 100% verzekerd voor ook de wat meer kleine/bijzondere instellingen zoals die van ons. (het ‘eigen risico’ staat hier los van)

Naturapolis/basispolis
Mensen kiezen vaak voor een natura=basispolis met veel aanvullingen. Deze kosten vaak veel en het is de vraag of dit zich terugbetaalt. Zie nu.nl: https://www.nu.nl/zorgverzekering/5001551/zo-bespaar-je-zorgverzekering-volgend-jaar.html
Als mensen geen restitutiepolis hebben, maar een basis=naturapolis, wordt onze zorg door alle verzekeraars voor 70% vergoed. Wij vragen u niet de resterende 30%, maar een eigen bijdrage die neerkomt op ongeveer 10% van de kosten. Dat doen we op vertrouwen en inkomensafhankelijk, zodat de rijkste schouders de zwaarste lasten dragen. In de praktijk betekent dat een eigen bijdrage van € 120 voor de hele behandeling bij een modaal inkomen. Lagere inkomens € 80 voor de hele behandeling, de hoogste inkomens € 400. (ook dit staat los van het ‘eigen risico’)

Contracten
De hoogte van de vergoeding door de basispolis komt voort uit het feit dat wij geen contracten hebben met de verzekeraars. De reden hiervoor is vooral dat wij al zoveel tijd kwijt zijn met alle administratie die zij van ons vragen, de zogeheten ‘vink-gezondheidszorg’ dat wij niet de energie kunnen opbrengen om ook nog over contracten met de verzekeraars in gesprek te gaan. -Die allemaal ook nog eens hun eigen voorwaarden en spelregels hebben.

Let wel, wij zijn erg voor controle op het handelen in de gezondheidszorg, maar hebben een lichte allergie ontwikkeld tegen de manier waarop dat nu gebeurt. Wat ons betreft mogen ze onaangekondigd bij ons langs komen, gesprekken bijwonen, alles inzien en zo beoordelen of wij het goed doen. (Uiteindelijk waarschijnlijk ook nog een goedkopere manier van controle uitoefenen dan de tijd en geld die nu bij ons en bij hun gemoeid is met de huidige manier van doen.)
Onderzoek wijst uit dat hulpverleners in de GGZ 30 % van hun tijd kwijt zijn met administratie. Die tijd kunnen wij niet aan uzelf besteden.

Zie ook en onderteken www.regelgekte.nl