Ook beschikbaar in het: Dutch

Behandeling van verslaving en ‘habits’ in amsterdam, utrecht en groningen

“Ik heb meerdere verslavingspraktijken bezocht, maar voelde me altijd alsof ik een nummertje was en een methode opgedrongen kreeg. Bij Kick Your Habits heb ik dit helemaal niet zo ervaren. Er is veel persoonlijke aandacht en daardoor is de behandeling van verslaving veel effectiever.”

Ervaring van een cliënt die bij een behandeling verslaving heeft afgerond. Gedeeld op de onafhankelijke beoordelingssite ‘Zorgkaart Nederland’.

We zorgen dat jij in beweginG komt op een manier die bij jou past.

verslavingszorg amsterdam

Effectieve behandeling verslaving

En slechte gewoontes voor volwassenen

Onze verslavingsbehandeling is ambulant; dat betekent dat we niet aan opnames doen. Je leert te veranderen in de omgeving waarin je de verandering ook vol wilt houden.

Wij gaan met jou de stappen zetten die nodig zijn de impulsen die leiden tot die verkeerde gewoontes te reguleren. Ons doel is de schadelijke gewoonte te vervangen door nieuwe, gezonde gewoontes waar je zelf voor kiest.

Behandeling van verslaving: Hoe werkt dat?

1. Intakegesprek

2. Behandeling

3. Nazorg

seksverslaving

Persoonlijke begeleiding in je  behandeling

Wij hechten aan persoonlijke begeleiding. Daarom wordt het hele traject, van intake tot nazorg, in principe door dezelfde behandelaar uitgevoerd. En is er de mogelijkheid buiten de afspraken om te mailen en te bellen met je behandelaar. Je maakt daarover afspraken met je behandelaar aan het begin van het traject. Ook werken we veel online en zogeheten ‘blended’: een combinatie van FtF en e-health.

We zorgen dat jij in beweging komt op een manier die bij je past.

Behandelmethodes verslaving 

Natuurlijk richten we ons ook op je eventuele bijkomende psychische problemen. Als behandelmethodes hanteren we:

 

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psychotherapie
 • EMDR
 • Schematherapie

Trainingen & peergroups als behandeling verslaving

Ook hebben we voor wie wil een ‘van elkaar kun je leren groep’, een psychodynamische groep, mindfulness, running groep, emotie regulatie groep, snuifavondje, lekker slapen training. (geen AA)
Alles geheel vrijwillig hoor. Maar we merken dat iedereen die aan onze groepen meedoet, daar veel uithaalt. En geniet van het warme bad van de herkenning.

Hoe eerder je ingrijpt, hoe beter. En hoe makkelijker het is de controle over je leven weer terug te krijgen. Wij helpen je daarbij. Bel voor een afspraak. Dan maken we samen de balans op. En gaan we aan het werk om jouw slechte gewoonte in te wisselen voor betere.

Aanmelden behandeling verslaving Amsterdam, Utrecht of Groningen...

 

Je kan je aanmelden via onze site. Vervolgens gaan wij kijken of je bij ons in goede handen bent, we checken of wij wel kunnen bieden wat jij nodig hebt. Aanmelden wil dus niet zeggen dat je ook inderdaad bij ons in behandeling komt.

Een verwijsbrief is noodzakelijk voor vergoeding van de zorgverzekeraar.
Huisartsen kunnen het gemakkelijkst verwijzen via de verwijsportal Zorgdomein.
Niet bij Zorgdomein aangesloten verwijzers en huisartsen buiten Amsterdam kunnen onderstaand format gebruiken.

    Format Verwijsbrief

De zorgverzekeraar stelt de volgende eisen aan verwijzingen:
op de verwijsbrief moet de volgende specificatie vermeld zijn:

 • Basis of Specialistische GGZ en (vermoeden van) DSM V diagnose.
 • AGB code van verwijzer en instelling.
 • De verwijsbrief moet voor de intake zijn uitgeschreven.

  Om problemen en onverwachte kosten voor eigen rekening te voorkomen maken we de afspraak voor de intake als de verwijsbrief bij ons in het dossier zit.
  Voor niet bij Zorgdomein aangesloten verwijzers:  Je kunt de verwijsbrief naar ons faxen of je huisarts vragen dat te doen. 

Ons faxnummer is: 020 5248015. Je kunt de verwijsbrief ook opsturen naar:

Kick your Habits
Cornelis Krusemanstraat 75B
1075 NJ Amsterdam

Terwijl jij de verwijsbrief aanvraagt gaan wij alvast bespreken wie we denken dat een goede behandelaar voor jou zal zijn. Zodra we jouw verwijsbrief ontvangen hebben vragen we hem of haar contact op te nemen om een afspraak te maken voor de intake.

Intake behandeling verslaving

De intake is bedoeld om een goed en volledig beeld te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek, zodat kan worden bepaald of je bij ons in goede handen bent voor een effectieve behandeling. Op basis van de verzamelde informatie geven wij jou een behandeladvies.

 • De intake zal zijn met de regiebehandelaar en je aanstaande behandelaar. Vaak tezamen, soms los van elkaar. Deze laatste wordt in principe jouw behandelaar,  van de intake tot en met de nazorg. We vinden het belangrijk dat je een ‘klik’ hebt met je behandelaar. Als je die niet hebt dan horen wij dat graag; dan zoeken we samen naar een oplossing.
 • In de intake bespreken we jouw klachten, hoe je jouw klachten, de context en het ontstaan van jouw klachten ziet. We kijken naar de doelen, verwachtingen en mogelijkheden van de behandeling. Ook komt eventuele achterliggende, bijkomende problematiek en jouw lichamelijke/medische situatie aan de orde. Er wordt gekeken of er aanvullend onderzoek nodig is. Dit zal in eerste instantie bestaan uit laboratoriumonderzoek. Tevens zullen er een aantal vragenlijsten afgenomen worden om een zo volledig beeld te krijgen van de aard en ernst van de problematiek.
 • Je krijgt informatie over onze werkwijze, rechten en plichten en de verschillende behandelmogelijkheden. Ook praktische zaken zoals het checken van persoonsgegevens worden doorgenomen.
 • Zo nodig verduidelijken we de schriftelijke informatie over onze werkwijze, uw rechten en plichten en de verschillende behandelmogelijkheden die je voorafgaand aan de intake per mail. De algemene voorwaarden en het klachtenreglement vind je op onze site.

Op basis van de verzamelde informatie stellen wij een behandelvoorstel op. Dit bespreken we met jou en in overleg stellen we een samen een passend behandelplan op. Wanneer je de voorgestelde behandeling wil starten, teken je de behandelovereenkomst en maak je een afspraak met jouw behandelaar voor de start van de behandeling.

Als je er liever nog even over nadenkt kan je gebruikmaken van een week bedenktijd. Je kan dan binnen een week contact met jouw behandelaar opnemen.

Behandeling verslaving

Wij bieden je een behandeling gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

De kern van onze behandeling is motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie (meer informatie hieronder). Dit zijn de meest bewezen en meest effectieve behandelmethoden voor problematisch alcohol- en middelengebruik. Indien nodig zal er ook een ‘detoxplan’ worden opgesteld met eventueel ondersteunende medicatie.

De behandeling verslaving bestaat uit persoonlijke (face-to-face) gesprekken, in combinatie met bijvoorbeeld huiswerkopdrachten, bel- en mailafspraken. Hoe het traject er precies uitziet is afhankelijk van jouw situatie. Omdat praatjes alleen geen gaatjes vullen, zullen wij er altijd aan werken je – letterlijk – in beweging te brengen. Wij adviseren je zonodig bij de aanvullende begeleiding die je daarvoor nodig hebt, bijvoorbeeld looptraining in het bos of fitness, dieetbegeleiding, mindfulness training, boksen of yoga.

Medicatie

Het kan zijn dat je wordt voorgesteld om tijdens jouw behandeling bij ons ondersteunende medicatie te gebruiken. Dit gebeurt in onderlinge afstemming tussen jou, jouw behandelaar en de hoofdbehandelaar. Hierbij wordt vanzelfsprekend gekeken of dit zich goed verhoudt tot je medische voorgeschiedenis en eventuele door jou gebruikte medicatie.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gesprekken zijn gericht op het verhelderen en versterken van jouw motivatie om je gedrag te veranderen. Jouw keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid om tot dit besluit te komen staan centraal. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van gedragsverandering.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Uitgangspunt van cognitieve therapie is dat niet de gebeurtenissen zelf maar de ‘gekleurde bril’ waardoor we dingen zien bepaalt wat we doen en hoe we ons voelen. Als je je meer bewust wordt van deze gedachten (cognities) en leert deze anders te interpreteren, kan je meer controle krijgen over je impulsen en minder last hebben van negatieve gevoelens. Gedragstherapie richt zich direct op het aangeleerde gedrag, in dit geval ‘slechte gewoontes’. We brengen eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dat gedrag voorkomt in kaart. Vervolgens gaan we samen op zoek naar beter passende gedragspatronen, oftewel ‘goede gewoontes’. Hierbij gebruiken we oefeningen en huiswerk.

Nazorg behandeling
Met flinke inspanning, wilskracht en goede technieken en begeleiding is het heel goed mogelijk om goede gewoontes aan te leren en impulsen die leiden tot slechte gewoontes te reguleren. Het spoor van een ongewenste gewoonte verdwijnt helaas nooit helemaal. Je blijft gevoelig; die ongewenste gewoonte kan onder bepaalde omstandigheden de kop weer opsteken. Goede nazorg is dus altijd belangrijk bij de behandeling van ongewenste  gewoontes.

Daarom heb je gedurende een jaar na afsluiten van de behandeling nog elke 3 maanden een afspraak met je eigen behandelaar. En wanneer je vastloopt kan je je rechtstreeks – bij jouw eigen behandelaar – weer aanmelden voor behandeling.

Kosten

Kick your Habits is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg en als zodanig opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB).

Dat betekent dat de door ons geleverde zorg door alle zorgverzekeraars vergoed wordt vanuit de verplichte basisverzekering. Het percentage van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis en ligt meestal rond de 60-70%. De kosten van de zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Meer informatie over de tarieven is te vinden op de site www.nza.nl.

Voor vergoeding door de zorgverzekeraar moeten wij vóór de start van de behandeling de verwijsbrief van huisarts of specialist in ons dossier hebben. Zie informatie bij ‘Aanmelding’.

Om de kosten van de behandeling rechtstreeks bij je zorgverzekeraar te declareren kan je de vordering die je op je zorgverzekeraar hebt officieel aan ons overdragen door het ondertekenen van een ‘declaratieformulier’. Door deze vordering over te dragen ontvang je van ons geen rekening. De zorgverzekeraar zal dan rechtstreeks het vergoede deel van de nota aan ons betalen.

Formeel zou je ons dan nog moeten betalen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden tot 40% van de nota. Wij vragen in plaats daarvan een Niet-gecontracteerde zorg – Eigen Bijdrage. Dit is 10% of 15% per kwartaal (afhankelijk van uw inkomen), wat uitkomt op maximaal 150 euro per kwartaal (bij 10%) en maximaal 250 euro per kwartaal (bij 15%). Dit is inclusief nazorg tot een jaar na afsluiten van de behandeling. We vinden altijd een oplossing voor wie dat een obstakel is om zich te laten begeleiden op de weg naar betere gewoontes.

N.B. Bovenstaande is niet van toepassing op je wettelijk eigen risico. Je hebt een wettelijk eigen risico van ten minste de eerste € 385 per jaar. Mogelijk wordt (een deel van) dit eigen risico door de zorgverzekeraar ingehouden op de betaling aan ons. In dat geval brengen wij dat bedrag na afsluiten van de behandeling bij jou in rekening.

Wij registreren/factureren zowel ‘directe tijd’ (face to face gesprek, bellen, mailen, skypen) als ‘indirecte tijd’ (schrijven van gespreks- en evaluatieverslagen, multidisciplinair overleg).

Identificatieplicht

Wij zijn wettelijk verplicht bij het eerste gesprek je legitimatiebewijs en burgerservicenummer te verifiëren. Dat kan met een geldig paspoort of een identiteitskaart (dus niet met een rijbewijs). 

Afspraken verzetten/annuleren

Wij horen graag zo snel mogelijk van jou als je een afspraak wilt verzetten of annuleren. Voor het intakegesprek mail je daarvoor naar info@kickyourhabits.nl. Tijdens de behandeling neem je contact op met jouw behandelaar.

Voor afspraken die later dan 48 uur van te voren (weekend niet meegerekend) worden geannuleerd, wordt een ‘no-show’ tarief van 125 euro voor een intakegesprek en 50 euro voor een regiebehandelaar- / regulier behandelgesprek in rekening gebracht. Deze kosten komen geheel voor jouw rekening; deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Naasten meenemen

Wij vinden het belangrijk een naaste, bijvoorbeeld je partner of een goede vriend(in), bij de behandeling te betrekken. Bij het eerste intakegesprek kan hij/zij een belangrijke bron van informatie en steun zijn. Je kan er ook voor kiezen jouw naaste(n) in één van de volgende gesprekken mee te nemen.

Zelfbetaler

Wil je niet dat jouw zorgverzekeraar weet van jouw probleem? Een zelfbetaler traject is het antwoord!

Je krijgt dezelfde zorg, maar betaalt het zelf: € 125 ex BTW/uur. Deze kosten zijn niet te verhalen op de verzekeraar, maar wel fiscaal aftrekbaar.

Je leven zit tot barstens vol met verantwoordelijkheden, je dag is een aaneenschakeling van afspraken, je bent altijd onderweg, of naar een volgend doel of naar een volgende afspraak. En thuis heb je misschien ook nog een gezin dat je nodig heeft. Geen zee is je te hoog. Om deze toppen langdurig in balans te houden is het goed om af en toe stil te staan bij jezelf. Bent je inderdaad in balans?

 • Drink je misschien meer dan je lief is?
 • Neemt je gewicht steeds toe en mislukken je dieetpogingen ?
 • Waarom lukt het stoppen met roken niet?
 • Was je afgelopen weekend weer net iets te geïrriteerd tegen de kinderen, zeurde je partner weer dat je zo afwezig bent?
 • Viel het laatste functioneringsgesprek tegen?
 • Bent je onzeker over jouw rol in het team?
 • Wil je weer eens kijken naar uw talenten en hoe je die beter kunt inzetten?

In het zelfbetaler traject dat wij jou aanbieden staan wij met verstand, ervaring en plezier naast je om deze vragen te onderzoeken. We richten ons in eerste instantie op jouw ‘goede en minder goede gewoontes’. Een beter evenwicht hierin heeft een onvermoed groot effect op het geheel van iemands leven!

Wij zijn goed op de hoogte van de nieuwste neurobiologische inzichten om gevoel en gedrag in een betere balans te krijgen, en zetten die ook in. Als het nodig is geven we medicatie, bijvoorbeeld als ondersteuning bij de wens om minder te drinken. We houden de vaart erin, ons motto is dat elke ontmoeting tussen jou en ons je iets moet brengen. Reeds vele leden uit het hogere management van het bedrijfsleven, non-profit organisaties, en intellectueel Nederland gingen je voor.

Kick your habits
vandaag nog!

alcoholverslaving-amsterdam-verslavingszorg-afkicken-2

Telefoon

Van 9.00 – 17.00

Amsterdam & Utrecht: 020 – 737 0887

Groningen: 085 – 0477 234 

Adres

AMSTERDAM
Cornelis Krusemanstraat 75b
1075 NJ Amsterdam

UTRECHT
Maliesingel 55
3581 BR Utrecht

GRONINGEN
Kraneweg 87
9718 JL Groningen