Ook beschikbaar in het: Engels

John de Kok: lid Raad van Commissarissen

John de Kok kent de gezondheidszorg vanuit diverse facetten. Zo is hij onder andere directeur van een Internationaal Farmaceutisch concern geweest, Directeur en mede eigenaar van een keten van gespecialiseerde medische specialistische zorg in o.a. Cardiologie en Verslavingszorg en toezichthouder c.q commissaris van diverse zorginstellingen. Als Partner bij Deloitte is hij verantwoordelijk voor de Healthcare en Life-science activiteiten en met name gericht op e-Health en de daarbij komende vraagstukken m.b.t. privacy, cyber security, Block-chain en AI. Hij is tevens docent Leiderschap aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

John de Kok

John de Kok

lid Raad van Commissarissen

Marcus Huibers

Marcus Huibers

Voorzitter Raad van Commissarissen

Marcus Huibers: voorzitter Raad van Commissarissen

Marcus Huibers  is Professor of Clinical Psychology and Experimental Psychotherapy at the Vrije Universiteit Amsterdam, with a cross-appointment as Adjunct Professor at the University of Pennsylvania (Philadelphia, United States).

He holds an MA in clinical psychology (Utrecht University), an MSc in epidemiology (Vrije Universiteit Amsterdam), and a PhD in medical sciences (Maastricht University).

Marcus works as a licensed psychotherapist at GGZ inGeest in Amsterdam, and chairs the Dutch Regulatory College for Psychological Health Care Professions. He is also a culinary writer for De Volkskrant.

Cliëntenraad

Als je bij ons in behandeling bent kan je meepraten en meedenken over het beleid. Daarvoor is een cliëntenraad ingesteld.

De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen iedereen die wat te maken krijgt met Sijthoff & Van Empel – Kick your Habits. Dat kunnen zowel (potentiële) cliënten en hun familie zijn, als bezoekers en patiëntenverenigingen.

Regelmatig overlegt de raad met de directie. Er komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de cliënten. Hoe goed worden cliënten behandeld? Zijn er lange wachttijden? Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het scala aan onderwerpen dat aan bod kan komen.

Het doel van de cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad van Sijthoff & Van Empel – Kick your Habits is de cliënt inspraak te geven. Deze moet kunnen meepraten over het beleid. Aandachtspunten zijn hierbij:

  • Bejegening van de cliënt
  • Tijd en aandacht voor de cliënt
  • Veiligheid
  • Privacy
  • Wachttijden
  • Huisvesting

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënt en wil de medezeggenschap van cliënten bevorderen. Doel hierbij is dat de zorgverlening beter wordt afgestemd op hun wensen en behoeften. Een optimale kwaliteit van zorg, zonder wachttijden en met een prettige behandeling.

Cliëntenraad, géén klachtencommissie

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Voor een klacht is er een klachtenprocedure. Die vind je HIER

Ideeën of suggesties? 

Natuurlijk is jouw mening belangrijk. Heb je ideeën of suggesties? De Cliëntenraad nodigt je graag uit om jouw ervaringen te delen. Je kan je mening met de cliëntenraad delen door te mailen naar: clientenraad@kickyourhabitsl.nl