Ook beschikbaar in het: Engels

game verslaving

Wasmachines en stofzuigers zorgden er in de jaren 60 en 70 voor dat vrouwen meer buitenshuis konden gaan werken. Een paper van het Amerikaanse National bureau of Economic Research onderzoekt de hypothese of jonge Amerikaanse mannen door de zuigkracht van online gamen juist minder zijn gaan werken.

De cijfers:
Tussen 2000 en 2015 zijn mannen van 31-55 jaar 163 uur per jaar minder gaan werken.
Tussen 2000 en 2015 zijn mannen van 21-30 jaar 203 uur per jaar minder gaan werken.
Dat verschil kan goed te verklaren zijn door effecten van globalisering, technologische ontwikkelingen, etc waardoor er minder werk is.

Wat willen mannen ?
Maar de onderzoekers bekeken het vanuit een andere invalshoek: ‘Willen jonge mannen misschien ook wel minder werken?
Ze namen de recessie als ‘natuurlijk experiment’. Ze bestudeerden waar minder-werkende mensen hun extra vrije tijd aan besteden. In de jaren 2004-2005 hadden Amerikaanse jonge mannen 2, 3 uur extra vrije tijd per week. – fulltime studenten waren in deze studie uitgesloten. Zij besteedden die tijd voor 60 % aan online gamen. (Vrouwen kregen in diezelfde jaren maar 1,4 uur extra vrije tijd per week en besteedden die tijd nauwelijks aan gamen. Zelfde gold voor oudere mannen en vrouwen)

Dus: jonge mannen gamen graag. Dat is ook wel te begrijpen: het gemiddelde loon van mannen is de afgelopen decennia nauwelijks gestegen en videogames zijn ongelofelijk veel interessanter geworden. World of Warcraft in 2004 met zijn oneindige mogelijkheden zou het keerpunt zijn geweest. ‘ De gamer wordt ’s ochtends wakker en denkt: vandaag ga ik deze skills verbeteren, mijn maten/de online community rekent op me’ Zo vervult gamen een belangrijke sociale rol die ‘gewoon werk’ ook heeft: beiden verschaffen zowel routine, het je steeds willen verbeteren, beiden zijn nooit af, en in beide gevallen ben je deel van een gemeenschap.

Veel is af te dingen op de in dit onderzoek geschetste verbanden. Bijvoorbeeld in Japan waar online gamen enorm populair is, zijn jonge mannen niet minder gaan werken.

Meer gamen, minder werken, is dat erg?
Maar wat wel een interessante vraag is: is het erg als jonge mannen tegenwoordig minder werken? Jonge, niet-hoog-opgeleide mannen blijken gelukkiger te zijn dan vergelijkbare mannen zo’n tien jaar geleden. Een van de auteurs poneert -nu we allemaal zoveel ouder zullen worden en ervan uitgaand dat er in de toekomst ook werk zal zijn- : ‘ Waarom niet een hoop lol hebben in je 20’er jaren en juist werken als je 80 bent..’

New York Times, 3-7-2017. Quotrung Bui: ‘Why some men don’t work, videogames have gotten really good’