Ook beschikbaar in het: Engels

Waarom gebruiken mensen verslavende middelen terwijl ze weten dat het slecht voor ze is? Tot voor kort gingen veel mensen ervan uit dat mensen ook bij verslavingsgedrag voor- en nadelen afwegen en dat verslavingsgedrag dus een rationele beslissing is. Maar verslaving is juist beter te begrijpen als irrationeel gedrag. Een nieuwe visie op verslaving stelt dat bij her ontstaan van verslaving niet alleen rationele processen een rol spelen, maar dat automatische en soms onbewuste processen minstens zo belangrijk zijn.

Hoewel het idee dat verslaving te maken heeft met onbewuste processen al oude wortels heeft, kunnen deze processen sinds kort ook daadwerkelijk gemeten worden. In Slaaf van het onbewuste geeft Reinout Wiers een nieuwe, samenhangende visie op het ontstaan van verslavingsgedrag. Moderne theorieën over emotie en bewustzijn koppelt hij aan recente inzichten uit het verslavingsonderzoek, zowel uit de psychologie als uit neurobiologische benaderingen.